Samarbeten

Idrottsmassage för Ålands Fiskförädling AB, numer Nordic Trout AB. (2014-2016)


 


Idrottsmassage och träning för personalen på MS Cinderella. (2018)

Massage och träning Sikreno Strand äldreboende. (2018-pågående)


 


Massage och träning för Grand Central by Scandic och Scandic Klara (2018-pågående)