279365361_739026983921812_7089878170320270309_n

SMART

När vi lägger upp vår målsättning för både kortare och längre perioder så förbättras våra chanser att lyckas rejält om vi håller oss till akronymen SMART. 
Vad står SMART för?
Specifik
Mätbar
Anpassad
Realistisk
Tidsbestämd

Specifik innebär helt enkelt att du bör specificera ditt mål så mycket som möjligt. Varför vill du verkligen nå just det här målet. Att bara vilja gå ner i vikt är ett ganska allmänt mål. Däremot om vi lägger till att vi vill gå ner i vikt för att minska risken för välfärdssjukdomar och orka leka mer med våra barn så har vi redan där ökad chansen att lyckas. Detta för att du blir mer känslomässigt engagerad vilket är en väldigt viktig del!

Mätbart i sin tur innebär att vi vill kvantifiera vårt mål. Om vi använder samma exempel då viktnedgång är kanske det vanligaste målet bland folk nu för tiden så kan vi lägga in att vi vill gå ner 5kg i vikt t. ex. Genom att ha ett mål vi kan mäta så kan vi inte bara planera vårt kostintag betydligt bättre utan vi kan också lättare se ljuset i tunneln! Att gå ner på obestämd tid kan vara mentalt påfrestande men om vi vet att det "bara" är 5kg så känns det genast mycket lättare.

Anpassad betyder att du behöver anpassa målet till din situation. Låt oss säga att du plötsligt är med om en traumatisk upplevelse i form av ett dödsfall av en närstående. Då kommer hela din tillvaro raseras och prioritet kommer vara att ta sig igenom sorgearbetet och ta hand om sina närmast sörjande till på det. Då kan det vara läge att bara försöka att inte försämra sina resultat under tiden och inte ta på sig för mycket.

Realistiskt är förstås rätt självklart. Det är inte realistiskt att gå ner 50kg på en månad utan snarare på 1-2 år beroende på hur stor man är från början. Om man inte väljer realistiska mål kommer man alltid bli besviken och förmodligen ge upp, inte bara nu utan även när det gäller framtida försök att nå ett visst mål.

Tidsbestämt underlättar, precis som kvantiferat, att se slutet på ansträngningen. Även det här gör att det är mycket lättare att planera kost och träning för att nå målet vid en viss tidpunkt. Har man t ex 10kg som mål i viktnedgång kan man dela upp det i 2 etapper på 5kg per gång. Då vet du att om 6 veckor vill jag ha tappat 5kg, sen kan du ta ean paus i en eller några veckor där du ligger på balans för att sedan köra 5kg till i 6 veckor.

Givetvis är detta inte allt som spelar roll men har du koll på dessa 5 områden så kommer du ha betydligt större chans att lyckas. Lägger man dessutom till en duktig coach som inte bara kan göra allt planeringsjobb utefter rådande forskning utan också hålla dig disciplinerad och ansvarig inför dig själv med support så har vi en superbra grund.

Coach Kim

Kommentera gärna: