Borde personlig tränare blir en skyddad yrkestitel?

PT eller personlig tränare är något de flesta har hört talas om. Traditionellt arbetar de som anställda eller så hyr de in sig på olika gym och idrottsanläggningar. Hyror till gymmen som tränarna betalar / som gymmen själva betalar till fastighetsägarna är ofta stora, löner ska betalas samt övriga avgifter och skatter. Detta medför att priserna för personlig träning är relativt höga i förhållande till snittinkomsten för gemene man, men tyvärr också när det gäller kvalitet av tränare.
När det gäller valet av tränare finns det något som alltid behöver finnas i åtanke, men samtidigt är något som nästan ingen vet om, de extrema skillnaderna i utbildning bland PTs.
En enorm majoritet av de som arbetar som PT verkar gå sin utbildning hos en privat aktör tex. PT-school, Itrim, The Academy etc. Dessa utbildningar ska täcka enorma områden som anatomi, fysiologi, idrottsfysiologi, psykologi, träningslära och många fler på bara några få veckors tid, vilket är så gott som omöjligt. Detta leder till att baskunskapen allt för ofta är väldigt bristande, men du som kund betalar fortfarande lika höga summor som för en tränare som gått 3-4 år på högskola. Detta betyder givetvis inte att man inte kan vara duktig trots kort utbildning men chansen att anlita en duktig tränare är förstås många gånger större med en bra utbildning i bagaget.
Även om jag personligen anser att en seriös tränare alltid bör söka bästa möjliga utbildning så förstår jag till viss del varför väldigt många väljer en kort utbildning. Precis det vi nyss var inne på, det innebär samma löner/priser oavsett utbildning. Att påbörja arbetet nästintill direkt leder till tidigare inkomster men till vilket pris? En PTs viktigaste motto är "do no harm" d.v.s att inte åsamka skada av något slag.
Jag har svårt att förstå hur en så kort utbildning skulle medföra en tillräcklig förståelse inom alla områden så att risken för detta är så minimal som den bör vara även om det alltid kommer finnas en liten risk. Man kommer förstås långt på ett brinnande intresse för att coacha och läsa själv, men inget slår en bra grundutbildning som sen byggs på genom fortbildning och det kanske viktigaste att få med sig enligt mig är kritiskt tänkande och utbildning i vetenskapsmetodik.
Ibland måste man ta till kvalificerade gissningar då forskningen inte riktigt nått en konsensus, detta är väldigt vanligt när det gäller människorkroppen i allmänhet. Ingenting är 100% säkert. Att följa vad vetenskapen säger, kunna tolka den/förlita sig på personer som kan tolka den,  kunna applicera den på den enskilda invidviden samt inte glömma att vara öppen för ny information bör däremot vara grunden för hur tränaren arbetar. Kort sagt, kontrollera alltid din tränaren utbildningar då en "licens" inte betyder någonting överhuvudtaget i och med att det krävs att en myndighet yrkeslegitimerar dig, detta existerar inte inom PT-branschen i Sverige/Finland idag.
Det tog fler år innan jag visste vad jag vill göra med mitt liv, "bli när jag blir stor" så att säga. Tankarna kretsade kring sjukgymnastik, även kallat fysioterapi, men jag kom snabbt fram till att det var prestation, hälsa och all typ av förebyggande träning jag ville syssla med. Ta hand om klienten innan den ens ska behöva uppsöka sjukgymnast. I och med det valde jag att studera på högskolan i Halmstad i 3 år inom biomedicin inriktning fysisk träning och därigenom även ta en licens som så ofta krävs för att få jobb inom branschen idag. Jag tycker mig se en allt mer omfattande ifrågasättning av branschen som den ser ut idag och därmed hoppas jag också att framtiden kommer innebära att även personlig tränare ska bli en skyddad yrkestitel. Inte skulle du lita på en läkare med väldigt bristande utbildning så varför en tränare?

Kommentarer